A site that helps you learn Czech.

home    links    about us    our team    contact  

 

 
  grammar  
       

Search this site:

 

Czech Verbs

Conjugation
Contributed by Anke Lang

In Czech, there are 4 verb classes:

1. The first class includes verbs that end in -at or -át, like "dělat" (to do) or "dát" (to give). Those are conjugated like this:

singular plural
1. (já) dělám/dám 1. (my) děláme/dáme
2. (ty) děláš/dáš 2. (vy) děláte/dáte
3. (on/ona/ono) dělá/dá 3. (oni/ony/ona) dělají/dají


2. The second verb class ends in -ovat or -ýt/-ít, like "kupovat" (to buy), "mýt" (to wash), or "lít" (to pour). The "-ova-" in words like "kupovat" changes into "-u-" in conjugation.

singular plural
1. (já) kupuji/myji/liji 1. (my) kupujeme/myjeme/lijeme
2. (ty) kupuješ/myješ/liješ 2. (vy) kupujete/myjete/lijete
3. (on/ona/ono) kupuje/myje/lije 3. (oni/ony/ona) kupují/myjí/lijí


3. The third group of verbs ends in -it or -et/-ět, like "prosit" (to ask for, to beg) or "rozumět" (to understand).

singular plural
1. (já) prosím/rozumím 1. (my) prosíme/rozumíme
2. (ty) prosíš/rozumíš 2. (vy) prosíte/rozumíte
3. (on/ona/ono) prosí/rozumí 3. (oni/ony/ona) prosí/rozumí


4. The fourth class includes verbs ending in -out, -ci, like "zapomenout" (to forget), "moci" (can, to be able to, to be allowed to), or other verbs like "nést" (to carry) or "brát" (to take).

singular plural
1. (já) zapomenu/nesu 1. (my) zapomeneme/neseme
2. (ty) zapomeneš/neseš 2. (vy) zapomenete/nesete
3. (on/ona/ono) zapomene/nese 3. (oni/ony/ona) zapomenou/nesou


Of course, there are many exceptions. Two important irregluar verbs are:
"být" (to be): jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
"mít" (to have): mám, máš, má, máme, máte, mají

Other irregular verbs:
"chtít" (to want): chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí
"vědět" (to know): vím, víš, ví, víme, víte, ví (or vědí)
"jíst" (to eat): jím, jíš, jí, jíme, jíte, jí (or jedí)
"spát" (to sleep): spím, spíš, spí, spíme, spíte, spí
"bát se" (to be afraid): bojím se, bojíš se, bojí se, bojíme se, bojíte se, bojí se
"stát" (to stand, to cost): stojím, stojíš, stojí, stojíme, stojíte, stojí
"stát se" (to happen, to become): stanu se, staneš se, stane se, staneme se, stanete se, stanou se
"číst" (to read): čtu, čteš, čte, čteme, čtete, čtou
"psát" (to write): píšu (or píši), píšeš, píše, píšeme, píšete, píšou (or píší)
"jít" (to go - walk): jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou
"jet" (to go - drive or ride): jedu, jedeš, jede, jedeme, jedete, jedou
"vzít" (to take): vezmu, vezmeš, vezme, vezmeme, vezmete, vezmou
"růst" (to grow): rostu, rosteš, roste, rosteme, rostete, rostou

For most verbs, you will either find a mark in the dictionary that tells you to which group the verb belongs or, more often, the verb is put into a category by its ending (as described above).


Source: Lommatzsch/Adam. "Kurze tschechische Sprachlehre", Berlin: Volk und Wissen, 1996

 
     
© 1998-2018 Local Lingo s.r.o.