A site that helps you learn Czech.

home    links    about us    our team    contact  

 

 
  exercises  
       

Translation

Listening

Comprehension

Vocabulary

Search this site: 

Questions #2

Back to Tests and Exercises

Read the English question and pick a possible answer in Czech.

1. How old are you?
A. Je mi devatenáct let.
B. Stojí to devatenáct korun.
C. Je devatenáct hodin.
D. Je devatenáctého ledna.

2. What languages do you speak?
A. Učím se anglicky a německy.
B. Nerozumím anglicky, ale jen česky.
C. Mluvím anglicky a česky.
D. Rozumím polsky a rusky.

3. Where is the town square?
A. Dovolte mi, abych se představil.
B. Autobusové nádraží je daleko.
C. Jděte rovně a pak zahněte doprava.
D. Přijdu zítra v pět hodin.

4. When is the next train to Prague?
A. Do Prahy pojedu vlakem v osm hodin.
B. Chtěl bych místenku na příští vlak do Prahy.
C. Vlak z Prahy přijíždí v osm hodin.
D. Příští vlak do Prahy jede v osm hodin.

5. May I help you?
A. Prosím zastavte tady.
B. Prosil bych mapu města.
C. Rád jsem vás znovu viděl.
D. Je tu zákaz parkování.

Check your answers

 
     
© 1998-2018 Local Lingo s.r.o.